sale high quality swiss rolex daytona 40mm 116576 mens watch.breguet tradition 7067 replica contact up to 30 first copy watches suppliers.
Lenia Zahradní služby

ARCHITEKTURA ZAHRADY

Vytváříme zahrady pro radost našich klientů. Naše zahrady se stávají místem pro aktivní odpočinek, relaxaci, posezení s přáteli… zahradami pro život.

Každá zahrada je originál, který vzniká na základě dialogu mezi klientem a zahradním architektem.

Společně hledáme ideální řešení, které odpovídá přáním a představám klienta, respektuje jeho finanční možnosti, jeho časové možnosti pro následnou údržbu zahrady.

Návrh zahrady a skladba rostlin vychází z terénních, půdních a klimatických podmínek pozemku, dané oblasti.

Na základě tohoto dialogu vzniká studie zahrady, obvykle v několika možných řešeních.

Zahradní architekt navrhne optimální dispoziční členění zahrady, rozmístění zahradních zón - obytné, užitkové, okrasné, rekreační - jejich vzájemné propojení cestami, umístění zpevněných ploch, umístění prvků zahradní architektury.

Z vybrané varianty řešení pak vychází projektová dokumentace zahrady.

Projektová dokumentace zahrnuje osazovací plán, 3D pohledy, technickou zprávu.

Osazovací plán je vlastní projekt zahrady v půdorysném řešení, obvykle v měřítku 1:50 (resp. 1:100) podle velikosti pozemku.

Sortiment rostlin, tj. stromy a keře listnaté a jehličnaté, skupiny keřů listnatých a jehličnatých, plochy travin, vřesů, trvalek, nebo popínavé rostliny jsou označeny jednoduchými grafickými značkami , pořadovým číslem taxonu, u skupinových výsadeb počtem rostlin na daném místě.

Osazovací plán je přehledný a srozumitelný i pro laika, rostliny jsou snadno identifikovatelné z hlediska umístění, množství na daném místě i sponu (vzdálenost mezi rostlinami).

3D vizualizace umožní pohledy na budoucí zahradu v perspektivě podle umístění pozorovatele a směru pohledu, zorného úhlu i umístění horizontu nebo v axonometrii podle směru a středu pohledu.

Technická zpráva je nedílnou součástí každého projektu, specifikuje zadání projektu včetně charakteristiky pozemku, půdních a klimatických podmínek.

Řeší požadavky na terénní úpravy, výměnu či doplnění zeminy, doplnění substrátů, mulčování výsadbových ploch, chemické ošetření a hnojení.

Obsahuje seznam použitých rostlin (rod, druh, kultivar) a upřesňuje dodávky hmot a materiálů jako jsou substráty, travní semeno, kůly pro ukotvení stromů atd.

Zahrnuje projektové řešení stavebních úprav a technologií jako jsou závlahové systémy s řešením zásobování vodou, drenáže, osvětlení.

Upřesňuje harmonogram prací a požadavky na stavební připravenost.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Aktuality