REALIZACE ZAHRADNÍCH ÚPRAV

Pokud se rozhodnete pro dodávku zahrady „na klíč“, následuje po projekční fázi vlastní realizace zahrady.

Na základě odsouhlasené projektové dokumentace je předložen rozpočet realizace, který přesně definuje ceny dodaných rostlin v závislosti na jejich velikosti (výška, obvod kmínku, velikost kontejneru/balu) a způsobu zapěstování (rostliny kontejnerované, balové či prostokořenné), seznam prací v termínové posloupnosti, seznam pomocných materiálů, technologií a jejich ocenění.

Podle připravenosti pozemku navrhneme harmonogram prací. Základem jsou hrubé a jemné terénní práce včetně modelace terénu, výměna a doplnění zeminy a substrátů pro specifické výsadby jako jsou vřesoviště, stepní partie.

Následují přípravné práce pro technologie, rozvody a kabeláž pro závlahy, osvětlení, řešení stavebních částí projektu.

Výsadbou soliterních stromů a keřů, skupinovými výsadbami, ohraničením výsadbových ploch a jejich pokrytí borkou (jemně drcenou mulčovací kůrou) se tvorba nové zahrady již blíží do finále.

Základem každé zahrady je kvalitní trávník, ten může být založen tradičně výsevem nebo pokládkou předpěstovaných travních koberců. Do větších přírodních partií zahrad je možné zakomponovat i květnatou louku.

Zajímavými prvky moderní zahrady jsou vřesoviště, trvalkové záhony, kamenná pole a vodopády, různé umělecké objekty a vodní prvky.

Na základě odsouhlaseného rozpočtu je připravena smlouva o realizaci.

Smlouva obsahuje mimo cen rostlin, hmot, pomocného materiálu, termíny zahájení a ukončení prací, případné technologické přestávky, také ustanovení ohledně záruk a následné údržby.

Realizujeme veřejnou i soukromou zeleň podle námi zpracované projektové dokumentace i projektů jiných autorů, případně i jen podle představ klienta.

1 2 3 4

Aktuality